Phịch thủ 9x

#1#2 2.5K

Sau này khi đã yêu nhau và hiểu nhau và chia sẻ tất cả. Đã chấp nhận đi phượt đồng nghĩa là chịu phịch