Khai giảng xong em nó cứ đòi đi xếp hình

#1#2 478

Hôm nay ngày khai giảng năm học mới, một năm học mới lại bắt đầu. Con bạn thân cứ đòi bạn nam chơi xếp hình đoàn tàu, rồi lại đến trò bắt giun có buổi chào đón năm học mới vô cùng độc đáo