Dân tộc té nhau trong rừng

#1#2 617

Dân tộc thiểu số ít người địt nhau trong rừng rất tự nhiên, nhiều phong tục tình dục kỳ lạ có từ lâu đời vẫn đang diễn ra ở nhiều dân tộc trên thế giới cho dù cánh cửa nối họ với thế giới hiện đại đã mở ra rất nhiều.