Bộ đội du kích tranh thủ chịch lúc ngừng bắn

#1#2 3.0K

Tôi bị chảy máu vì những vụ hãm hiếp nhưng điều đó không ngăn lính Nhật tiếp tục cưỡng bức và tra tấn tôi”, bà nói, khuôn mặt giận dữ. Bạo lực tình dục trong chiến tranh là việc hãm hiếp hoặc các hình thức bạo lực tình dục khác do các chiến binh gây ra trong xung đột vũ trang, chiến tranh hoặc chiếm đóng quân sự. Nó thường là chiến lợi phẩm của chiến tranh; nhưng đôi khi, đặc biệt là trong xung đột sắc tộc, hiện tượng này có động cơ xã hội học rộng hơn. Bạo lực tình dục trong chiến tranh cũng có thể bao gồm hiếp dâm tập thể và hiếp dâm với các vật thể nào đó. Nó được phân biệt với quấy rối tình dục, tấn công tình dục và hiếp dâm trong quân đội.